BİLİMSEL PROGRAM


13:30 - 16:00 Sözel Sunumlar
16:00 - 16:15 Açılış Konuşmaları
16:15 - 16:45 İmmunoloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Türkan Patıroğlu

İmmun Yetmezliklerde Güncellemeler
Prof. Dr. Hasibe Artaç
16:45 - 17:15 Hematoloji Onkoloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir

Çocuk Hematoloji ve Onkolojide Genetik Yaklaşım
Doç. Dr. Sevcan Tuğ Bozdoğan
17:15 - 17:30 ARA
17:30 - 18:00 Tarihte Pandemiler
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Prof. Dr. M. Mümtaz Mazıcıoğlu
18:00 - 18:15 ARA
18:15 - 19:45 Laboratuvardan Sahaya Covid-19 Aşıları
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hasan Tezer, Prof. Dr. Meda Kondolot

Covid-19 Aşısı Erciyes Üniversitesi Deneyimi
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli

Erişkin Aşılanmasında Güncel Durum
Prof. Dr. Murat Akova

Çocuklar için Covid-19 Aşıları ve Aşı Çalışmaları
Prof. Dr. Ateş Kara
08:30 - 09:00 Oturum - 1 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. M. Adnan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Tubaş
09:00 - 10:15 Oturum - 2 Çocuk Psikiyatri Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Özlem Özel Özcan, Doç. Dr. Didem Behice Öztop

Her Şey Farklı İken Evde Nasıl Büyüyorum :
Covid-19 Pandemisi ve Erken Çocukluk Dönemi

Doç. Dr. Didem Behice Öztop


Okul Çağı Çocuklarında Pandeminin Ruhsal Etkileriyle Büyümek
Doç. Dr. Sevgi Özmen


Pandemide Değişen Dünya, Ergenlik ve Ruhsal Değişimler
Doç. Dr. Esra Demirci
10:15 - 10:30 ARA
10:30 - 11:00 Oturum - 3 Nöroloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İlknur Erol

Çocuklarda CK Yüksekliği ile Giden Durumlar
Prof. Dr. Uluç Yiş
11:00 - 11:30 Oturum - 4 Nöroloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hüseyin Per

Spinal Muskular Atrofi Tedavisinde Nusinersen Türkiye Deneyimi
Doç. Dr. Ömer Bektaş
11:30 - 11:45 ARA
11:45 - 12:15 Oturum - 5 Mikrobiyota Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

Covid-19 ve Mikrobiyota
Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici
12:15 - 12:45 Uydu Sempozyumu - 1
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Fulya Tahan

Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Bağışıklık Sistemi
Prof. Dr. Hasan Tezer
12:45 - 13:30 ARA
13:30 - 15:00 Oturum - 6 A’dan Z’ye MIS-C
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Başaknur Akyıldız

Tanı ve Klinik
Dr. Öğr. Üyesi Benhur Ş. Çetin

Kardiyolojik Tutulum
Prof. Dr. Ali Baykan


Hematolojik Tutulum
Prof. Dr. Musa Karakükçü


Tedavi
Doç. Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan
15:00 - 15:15 ARA
15:15 - 15:45 Uydu Sempozyumu - 2
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç Gültekin

İmmün Sistem ve Primer İmmün Yetmezlik
Prof. Dr. F. İlhan Tezcan
15:45 - 16:45 Oturum - 7 Alerji Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fulya Tahan, Prof. Dr. Duran Arslan

Besin Proteini İlişkili Proktokolit
Doç. Dr. Betül Büyüktiryaki

Atopik Dermatit
Doç. Dr. Pınar Uysal
16:45 - 17:00 ARA
17:00 - 17:30 Oturum - 8 Nefroloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ayşe Balat

İşeme Disfonksiyonu Olan Çocuğa Yaklaşım
Doç. Dr. Aslıhan Kara
17:30 - 18:00 Oturum - 9 Endokrin Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu

Olgularla Boy Kısalığına Yaklaşım
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Gül Şiraz
18:00 - 18:30 Oturum - 10 Metabozlima Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa Kendirci

Olgularla Mukopolisakkaridozlar
Doç. Dr. Fatih Kardaş
18:30 - 19:00 Kapanış ve Ödül Töreni